Nước trái cây g3

Tinh chất nước trái cây cô đặc từ gấc và 3 loại quả quý giúp tăng cường đề kháng cho cơ thể.